Savremeni koncept obrazovanja daje prioritet ideji razvoja ljudske ličnosti,formiranju njegovih stvaralačkih sposobnosti, vaspitanju,stvaranju pozitivnih karakternih osobina. Svemu tome i mnogome drugome u značajnom stepenu doprinosi rad na šahu. Zato je izuzetno važno u ranom uzrastu naučiti svoje dete da samostalno razmišlja i razvijati njegove spospobnosti. U ranom uzrastu teško da nešto drugo može da bude zanimljivije a ujedno i da edukativno da deluje na dete od šaha, borbe između crnog o belog kraljevstva.Šah se igra više od hiljadu godina u celom svetu, svoje poklonike ima u deci najranijeg uzrasta, počev već od treće, četvrte godine života, do životnih veterana koji su već u devetoj deceniji života. Igraju ga svi bez obzira na naciju,rasu,pol ili životno doba. Ova predivna misaona igra je deo kulture, u kojoj je sakupljeno iskustvo čitavog čovečanstva a ne samo proizvod jednog uma. Sem što je deo kulture mnogi s pravom šah svrstavaju u nauku, umetnost ali pre svega to je igra, jednostavnih pravila ali sa milion različitih mogućnosti.

Šahovski nastavnik će pomoći da se razvije:
 • -sposobnost da se samostalno misli
 • -logika,doslednost,disciplina
 • -memorija,pažnja,mašta
 • -sistematičnost,strpljenje,objektivnost
 • -sposobnost nezavisnog istraživanja
 • -navika korišćenja šahovskih knjiga
 • -razvoj sportskog i takmičarskog duha


Uz pomoć šaha razvija se intelektualni potencijal što se direktno odražava i na napredak u školi. Šah je igra ali njegova pravila se mogu primenjivati i u svakodnevnom životu, samim tim mogu postati i pravila ponašanja dece. Uz pomoć ove igre gde se sudaraju crno i belo kraljevstvo dete nauči da razmišlja, donosi rešenja, uvažavajući pri tome veliki broj faktora. Sve to će mu pomoći u daljem životu.

Već posle nekoliko šahovskih časova,ili prvog šahovskog turnira, učenik će se uveriti da želja da se pobedi nije dovoljna. Napredak je moguć samo kada postoji određena osnova do koje se stiže konstantnim radom. Za izbor pravilnih rešenja stvari se moraju sagledati objektivno i kroz procenu baziranu na datim uslovima. Rad na šahu (šahovsko obrazovanje) promoviše sledeće kvalitete (karakterne osobine):
 • -snagu volje
 • -nezavisnost
 • -marljivost
 • -posvećenost
 • -samokontrolu,samopoštovanje
 • -standardi ponašanja i discipline
 • -poštenje
 • -toleranciju


Pri upisu učenika u šahovsku školu vrši se detaljno testiranje i u zavisnosti od nivoa znanja polaznik se svrstava u odgovarajuću grupu.Grupe su sledeće:
 • 1.Početni nivo
 • 2.Srednji nivo
 • 3.Viši nivo


U šahovskoj školi dete se uči osnovnim principima šahovske igre, upoznaje svu lepotu, dubinu i širinu šahovskog sveta. Velemajstor Kosanović po svom sopstvenom programu uvodi dete u crno beli svet. Na časovima sem što će uživati u čarima ove misaone igre,polako učeći je,naučiće da sistematizuju svoje misli i razmišljaju pri svakom potezu, naučiće da donose važna rešenja, odluke. Sem rada na šahu, škola organizuje kategorne turnire, mečeve sa drugim skolama, simultanke kao i kampovanje tokom raspusta i druge manifestacije u okviru kluba. Upis u školu moguć je tokom čitave godine.

Pridružite nam se i naučite mnogo o šahu, napredujte, osvojite kategorije i zabavite se!!!


Šahovske sekcije pri školama, klubovima mogu naručiti kompletan materijal za sva tri nivoa šahovskog obrazovanja.